Bắt Đầu Ta Rút Kiếm Mười Vạn Lần

Huyền Huyễn

Nguồn: sưu tầm

450

Đang cập nhật

12:38:57 21/02/2021

Bắt Đầu Ta Rút Kiếm Mười Vạn Lần

Đánh giá: 10/10 từ 1 lượt
Truyện Bắt Đầu Ta Rút Kiếm Mười Vạn Lần của tác giả Mâu Tâm Uẩn Kiếm kể về Tần Phong, xuyên qua đi vào Đại Thương thế giới, trở thành Thái Hành Kiếm Tông một đệ tử.

Bởi vì đắc tội tông môn Thánh nữ Lâm Uyển Nhan, bị giam tiến Kiếm Trủng bên trong diện bích hối lỗi.

Vốn cho rằng Tần Phong một đời liền muốn tại cái này Kiếm Trủng bên trong thường thường xoàng xĩnh vượt qua.

Thẳng đến hắn thu hoạch được rút kiếm tu luyện hệ thống. . .

Tần Phong muốn tại Kiếm Trủng bên trong lặng lẽ rút kiếm mạnh lên, sau đó kinh diễm tất cả mọi người.

Năm nào, quần ma lên, chúng yêu quyết, toàn bộ Nam Vực tràn ngập nguy hiểm.

Tại cái này Đại Thương thế giới, công pháp đẳng cấp phân chia, từ cao xuống thấp có thể chia làm, Đế, Thánh, Linh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng cái này bảy đẳng cấp.

Tại Đại Thương thế giới, kiếm đạo tạo nghệ đẳng cấp có thể chia làm, kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo, kiếm tâm.

Tu vi cảnh giới là: Khai Linh, Điền Hải, Ngự Hư, Trấn Hư, Thần Cung, Đạo Hư cảnh, Phản Hư cảnh, Thánh Nhân, Đại Thánh, Đế Tôn

Nhục thân cảnh giới là: Phàm thai, cương cân, thiết cốt, Niết Bàn, Kim Thân, Siêu Phàm, Nhập Thánh, Thần Lực, Vạn Tượng, Bất Diệt

Thần hồn cảnh giới: Khai Nguyên, Âm Hư, Dương Thực, Du Ly, Hóa Hư, Thông Hư, Linh Hư, Thái Hư, Thần Hư, Hư Vô Hóa Đạo.

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc thêm một số truyện cùng thể loại như: Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công hoặc Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ.

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Ta Rút Kiếm Mười Vạn Lần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook