Đô Thị Quỷ Ký

Đô thịHuyền HuyễnLinh Dị

Nguồn: vietnovel

550

Đang cập nhật

20:09:46 09/07/2021

Đô Thị Quỷ Ký

Đánh giá: 7.3/10 từ 4 lượt
Bạn đang đọc truyện Đô Thị Quỷ Ký của tác giả ThuyMongTrung. Vong quỷ tồn tại thế nào trong cuộc sống đô thị hiện đại? Phân loại thế nào? Cấp độ nào có thể nói chuyện? Cấp độ nào có thể trực tiếp hại người?

Và rất nhiều những truyền thuyết linh dị đã thất truyền hoặc còn tồn tại...

Tất cả đều có trong "Đô Thị Quỷ Ký"

Nếu yêu thích những câu chuyện linh dị, bạn có thể tìm đọc thêm Quỷ sai bút ký hoặc Chồng tôi là quỷ.

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Quỷ Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook