Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng

Đam MỹLinh Dị

Nguồn: sưu tầm

200

Hoàn Thành

08:01:05 07/09/2022

Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng

Đánh giá: 9/10 từ 2 lượt
Bạn đang đọc truyện Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng của tác giả Cung Thanh Hãn. Khi Thời Thương Tả chuyển tặng hai vé đường tàu cao tốc cho Ngũ Hạ Cửu, nó có quyền hạn đặc biệt, điều thứ nhất là, nó có thể cung cấp sáu mươi phần trăm tin tức của toàn bộ hành khách ở Xa Hạ Thế Giới, càng thuận lợi cho hành khách thăm dò.

Điều hai chính là, có thể khiến Ngũ Hạ Cửu ngụy trang thành NPC tới Xa Hạ Thế Giới sớm hơn.

Ngũ Hạ Cửu đã sớm lên đoàn tàu luân hồi, đoàn tàu chạy tổng cộng là hai mươi lăm phút, tốc độ nguy hiểm chết người.

Ngũ Hạ Cửu sẽ phải làm sao đây?

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Dân Quốc Bắt Quỷ Ký hoặc Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng của cùng tác giả.

Nhận xét của độc giả về truyện Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook