Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Ngôn Tình

Nguồn: sưu tầm; Editor: Vạn Hoa Phi Vũ

26,410

Hoàn Thành

18:52:41 21/11/2016

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Đánh giá: 4.8/10 từ 25 lượt
Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen – ngôn tình

Truyện: Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Tác giả: Văn Thanh Thanh

Thể loại: ngôn tình sắc

Nội dung truyện online: Đời này, có hai chuyện nàng làm tốt nhất

Thứ nhất, yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên

Thứ hai, dốc hết sinh mạng, cố gắng yêu hắn

Một bước vào cửa cung, bị Kim Ốc Tàng Kiều, khắp nơi đều gió tanh mưa máu.

Trong cung, nữ tử chỉ hy vọng được lọt mắt xanh của hoàng đế, các nàng đang đợi, nàng cũng đang đợi.

Nhận xét của độc giả về truyện Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook