Truyện Dịch

Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70
Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận
Thập Niên 80: Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu
Ta Có Một Toà Đạo Quan
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
Cá Mặn Xuyên Vào Truyện Mạt Thế
Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế
Tận Thế Doanh Địa
Đỉnh Núi Nhà Tôi Thông Niên Đại
Thập Niên 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Bưu Hãn
Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đại
Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn
Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
Thập Niên 70: Mật Nha
Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt
Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư
Thập Niên 60: Mang Theo Siêu Thị Để Làm Giàu
Thập Niên 80: Nữ Hỗn Đản
Thập Niên 70: Hằng Ngày Làm Ruộng Nuôi Tôm
Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân
Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị
Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ
Thập Niên 60: Ăn Cơm Gả Chồng Nuôi Con
Tiểu Trù Nương Nhà Thợ Săn
Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp
Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương
Trọng Sinh Thập Niên 80: Cưới Hộ
Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75
Thập Niên 60: Chủ Cửa Hàng Taobao
Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân
Xuyên Thành Em Trai Ích Kỷ Của Nữ Phụ Trong Truyện Niên Đại
Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con
Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư