Quyền Thần Dưỡng Thành

Ngôn Tình

Nguồn: wattpad.com; Editor: AyakaGold

16,000

Đang cập nhật

00:24:34 04/04/2021

Quyền Thần Dưỡng Thành

Đánh giá: 4.7/10 từ 3 lượt
Quyền Thần Dưỡng Thành - Đang tiến hành - Tiểu Thố

Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:

Tổ tiên Mộ gia vì Đại Hạ khai quốc, với đế vương như huynh đệ khác họ, vì Đại Hạ bảo vệ giang sơn, lập không biết bao công lao hạn mã, được phong làm Nghiễm An vương. Đến đời phụ thân hắn, chưởng lĩnh hai quân Định Bắc, Chinh Tây, anh danh đại thịnh.

Phụ thân hắn ba năm trước ngoài ý muốn mà qua đời, Mộ Tử Duyệt thừa kế vương vị, phụng theo di chỉ tiên đế, phụ tá Anh Tông Hạ Vân Khâm kế vị. Lúc Hạ Vân Khâm kế vị chỉ mới mười bốn tuổi, đối với hắn không muốn xa rời, nói gì nghe nấy. Hắn trở thành nhất phẩm vương gia, nắm giữ hai quân kiêm phụ chính đại thần. Nói một câu Mộ Tử Duyệt vinh quang tột đỉnh cũng không quá.

Đang yên đang lành, Ngự Sử đài không biết từ đâu xuất hiện một tên Lăng Đầu Thanh (*), giữ vị trí trung thừa Ngự Sử, ngay ngày đầu tiên lên triều đã muốn làm khó, nói cái gì Nghiễm An vương đã quá hai mươi ba tuổi mà vẫn không con, thẹn với tổ tông, thẹn với bệ hạ, thẹn với Đại Hạ, bất trung bất hiếu.

Trời mới biết, cho dù hắn là một Nghiễm An vương có khả năng thông thiên triệt địa, cũng không có cách nào cưới vợ sinh con: hắn từ đầu tới đuôi là một nữ tử a!

Chỉ tiếc bí mật này chỉ có ba người biết, hai người đã qua đời, một người ở xa nơi chân trời góc bể, cho nên, nàng chỉ có thể cười mà không nói.

Phương Vu Chính kia xuất thân từ Ngự Sử thế gia, tranh tranh thiết cốt, làm việc đâu ra đấy, cũng là một túi da tốt. Nhìn khắp Kim Loan điện, cả triều văn võ lão quan khó được một bộ dáng tuấn lãng như vậy, vì thế Mộ Tử Duyệt mềm lòng, rộng lượng không thèm chấp, ai ngờ lại gieo mầm tai hoạ cho mình.

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook