Sắc Mê Tâm Khiếu

Tiểu thuyết

Nguồn: Editor: Tử Điệp, Hầu Lão

3,465

Hoàn Thành

19:09:50 03/11/2017

Sắc Mê Tâm Khiếu

Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Truyện [Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] [Khắc Khang] Sắc Mê Tâm Khiếu của tác giả Hoan Hỉ Thành Phật là một tiểu thuyết hay về đam mỹ Xạ điêu đồng nhân, Khắc Khang.

Ta sinh ra ở Tây Vực, lớn lên ở Bạch Đà sơn trang xa cách Trung Nguyên, vốn nên là một nhân vật vô danh tiểu tốt. Nhưng thúc phụ ta lại là Âu Dương Phong, Tây độc Âu Dương Phong. Truyện này đã định rằng ta không thể an phận lưu luyến mỹ nhân được cả đời, cũng đã định rằng ta phải đến Trung Nguyên, đi lên con đường tự diệt.

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Mê Tâm Khiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook