Sương Khói Đông Kinh

Xuyên Không

Nguồn: Sàn Truyện

3,950

Đang cập nhật

15:19:29 28/07/2019

Sương Khói Đông Kinh

Đánh giá: 9.5/10 từ 1 lượt
Sương Khói Đông Kinh - alsdn96

Giới thiệu truyện xuyên không hấp dẫn này:

Nói về chuyện bối cảnh lịch sử xuyên không. Truyện mượn hoàn cảnh lịch sử đất nước Đại Việt giai đoạn chuyển giao những năm cuối thời Lê Nhân Tông và những năm đầu của thời Lê Thánh Tông. Nổi bật nhất là Chính biến Thiên Hưng cùng ba lần đảo chính trong vòng 8 tháng dưới triều Lê Sơ. Hệ quả cuả sự việc này là vua Lê Thánh Tông lên ngôi sau cái chết của Nghi Dân và sau đó bức tử anh mình là Lê Khắc Xương. Cũng như đặt ra nhiều nghi vấn về thân thế của Lê Nhân Tông.

Lê Nhân Tông có tiếng là vị minh quân tài đức, trị vì Đại Việt trong 17 năm . Tuy những năm đầu vừa lên ngôi, do tuổi còn nhỏ, Nguyễn Thái Hậu buông rèm nhiếp chính , trong suốt hơn 10 năm nhiếp chính. Công tội cuả Nguyễn Thái Hậu đều có nhưng đến khi vua tự mình nắm quyền trong tay, Lê Nhân Tông dần bộc lộ phẩm chất là một vị vua anh minh, tài đức vẹn toàn. Dưới triều đại của Ngài, bách tính yên ổn làm ăn, cuộc sống trăm họ sung túc , an cư lạc nghiệp cho đến khi anh trưởng Lê Nghi Dân đảo chính cướp ngôi.

Mình mượn bối cảnh lịch sử này để bạn đọc có thể hình dung ra xã hội lúc bấy giờ mà nhân vật xuyên không về. Trong truyện sẽ sử dụng những sự kiện lịch sử có thật và một số chi tiết hư cấu. Mình viết truyện này để tỏ lòng mến mộ cũng như cảm thương cho Lê Nhân Tông - vị vua nhân từ tài đức, tuấn kiệt nhưng đoản mệnh này.

Vua tuổi còn thơ ấu đã có thiên tư sáng suốt, vẻ người tuấn tú đường hoàng, dáng điệu nghiêm trang, sùng đạo Nho nghe can gián, thương người làm ruộng, yêu nuôi muôn dân, thực là bậc vua giỏi, biết giữ cơ đồ, không may bị cướp ngôi giết hại, Thương thay!- Đại Việt Sử Ký Toàn thư

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook