Thần Hào Từ Khóa Lại Lão Bà Bắt Đầu

Đô thịNgôn Tình

Converter: heckar

451

Tạm Dừng

15:18:36 03/02/2021

Thần Hào Từ Khóa Lại Lão Bà Bắt Đầu

Đánh giá: 8/10 từ 5 lượt
 Trên trời rơi xuống thần hào hệ thống, Trần Tri vốn cho rằng sau này chắc chắn tài phú vô số, mỹ nữ vờn quanh, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nhưng không ngờ, hệ thống này có chút hố, nhường hắn không thể không treo cổ trên một thân cây. Sau lại, lại là phát hiện, cây này thật là thơm!

PS: Thường ngày văn, đơn nữ chính, hệ thống là phụ trợ.

Danh sách chương truyện Thần Hào Từ Khóa Lại Lão Bà Bắt Đầu

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Hào Từ Khóa Lại Lão Bà Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook