Cô Giáo Muốn Gặp Bố- Cái gì thế này?

Con trai Tồ nhún vai đáp:

- Thì ảnh của bố đấy mà!

- Vì sao nó lại nằm ở đây? - Tồ tò mò.

Cậu con trai đáp:

- Vì cô giáo con muốn nhìn thấy bố.

- Thật à? - Tồ sung sướng hỏi lại - Cô giáo con nói thế nào?

- Cô bảo muốn biết mặt 'đứa ngu nào' đã làm bài hộ con.

- !!!