Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Đánh giá: 4/10 từ 1 lượt

MONG CÁC ĐỘC GIẢ ĐÓNG GÓP BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN.


Thế giới chủ: Song tu đạo lữ của tôi.


Phụ thế giới: Huyền Huyễn, Nhị Thứ Nguyên,...


Chiến Lực: 1-2-3 Giai thuộc Nhân Cấp: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Luyện Hư, Không Minh, Đại Thừa, Độ Kiếp ( Song Tu Đạo Lữ Của Tôi).


4-5-6 Giai thuộc Tiên Cấp: Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên(Hồng Hoang).


7-8-9 Giai thuộc Thánh Cấp: Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Thiên Đạo Cảnh.

Nhận xét của độc giả về truyện Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook