Xuyên Qua Mạt Thế: Chi Dao Mỹ Kiều Hoa

Đánh giá: 9.3/10 từ 15 lượt
 Hạ Chi Dao sau khi bị tai nạn xuyên qua một cuốn mạt thế văn mình đã đọc luôn nỗ lực tồn tại, không bị pháo hôi, sống ra nhân sinh nàng mơ ước.
 Hạ Chi Dao: Nỗ lực sát quái thăng cấp, tùy ý ở mạt thế tồn tại, hưỡng thụ nhân sinh.
 Nam chủ: . Sao không có ta?

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Mạt Thế: Chi Dao Mỹ Kiều Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook