Phu Nhân Tại Thượng

Đánh giá: 9.3/10 từ 7 lượt
Bạn đang đọc truyện Phu Nhân Tại Thượng của tác giả Minh Dã. Nhà Đồ Cửu Mị làm nghề mổ heo, mẫu thân nàng nói rằng, nữ nhân có giá trị nhất chính là có khả năng sinh dưỡng, thế là mẫu thân nàng một hơi đẻ ra tám vị huynh trưởng, cuối cùng mới có nàng và muội muội song sinh tên Đồ Thập Mị.

Vừa đẹp với câu thập toàn thập mỹ.

Mà có người có khả năng duy trì nòi giống tốt, tất cũng sẽ có người gặp khó khăn trong đường con cháu...

Mà Lý Trì Nguyệt dù có địa vị cao, nhưng trong mắt thế nhân, không thể kéo dài hương khói nhà chồng chính là thiếu sót không thể bỏ qua nhất.

Vì vậy, nàng liên tục nạp thiếp cho trượng phu, cho đến Đồ Cứu Mị, vị thiếp thứ chín, cũng được Hầu Phủ dùng kiệu khiêng về, mong mỏi cô sẽ giống mẫu thân mình, giúp gia đình chồng khai chi tán diệp, con đàn cháu đống.

Nói tóm lại, chính là chuyện phòng the của Phu Nhân và mỹ tiểu thiếp.

Ngoài ra, bạn đừng bỏ lỡ các tác phẩm khác của Minh Dã như: Trường Tình hoặc Tiểu Tỷ, Bất Hung

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook